Dnes je středa 29. květen 2024

Služby

Úvod » Služby

AlfaDome jsou technologické stavby pro bydlení s důrazem na použití nejprogresivnějších materiálů, nejefektivnějších energetických celků a nejnovějších přístupů ke stavění. Snahou je domy nestavět, ale vyrábět.

AlfaDome jsou domy jako auta, vyberete model, určíte si vybavení a barvu a my Vám jej dodáme a budeme garantovat spotřebu, kvalitu, cenu i termín dodání a o dům se budeme v záruce i po záruce starat. AlfaDome umožňuje pochopitelně i individuální přístup, ne každý chce jezdit konvenčním vozem.

U Alfadome se nepracuje s centimentry, ale s milimetry, nejedná se o nemovitosti, ale o výrobky-produkty na nemovitosti povyšované, čímž produktu dáváme trvalou hodnotu.

Snažíme se minimalizovat technologické procesy a konstrukční pojetí při zachování kvality budoucího bydlení. Snažíme se využívat nejnovější poznatky a vlastnosti moderních materiálů na hranici jejich možností a tím minimalizovat počet prvků, vrstev a technologických procesů.

Každý prvek, součást, proces stavby musí mít svou logiku a funkci, jinak nemá smysl. Inovativní řešení je jediné řešení, které dává smysl a umožňuje nám nabídnout klientovi jedinečný zážitek z kvality a rychlosti dodávky našeho díla opravdu na klíč. Inovaci hledáme nejen v dodané technologii a vybavení, ale také v integraci technologických celků přímo do stavby, dále ve snaze využívat určité celky pro více účelů, což nazýváme dualismus. Dualismem nazýváme také naší snahu zajistit strategické subdodávky, materiál, výrobu od dvou dodavatelů v každém segmentu a garantovat tak našim klientům nejlepší cenu a jistotu dodávky v případě jakéhokoli výpadku ve výrobě. Optimalizujeme všechna řešení a procesy realizace, od architektonického pojetí až po poslední dokončovací práce, abychom pak klientovi ušetřené finanční prostředky investovali do technologií a kvality použitých materiálů, které mu zvyšují komfort bydlení a jeho nezávislost na externích zdrojích.

Dále klademe důraz na dokonalou přípravu, naše interní dokumentace ke každé stavbě je zpracována ve 3D, na úrovni výrobní dokumentace. Pracujeme s vlastním BIM (Building Information Management) systémem, který nám umožňuje zahájit výrobu, až ve chvíli kdy známe veškerý použitý materiál a veškeré procesy výroby a kompletace. Tím máme dokonalý přehled, známe přesnou cenu. Víme kolik dům váží, i jaký je objem veškerého použitého materiálu, a jedním kliknutím jsme schopni objednat spojovací materiál od prvního mililitru tmelu až po poslední vrut k upevnění držáku na mýdlo.

Námi navržené skladby konstrukcí a integrace technologických prvků a vybavení domu již při výstavbě v minimálním počtu kroků nám umožňuje rychlou realizaci celého projektu. A protože „čas jsou peníze“ šetříme tím prostředky nejen svoje, ale také finance klienta. Rychlost realizace nám minimalizuje rizika s financováním projektů a zvyšuje koncentraci a kvalitu práce realizačního týmu, který se pak chová mnohem kompaktněji a týmověji. Celý proces tak zároveň všechny zúčastněné mnohem více baví. Samotná finální fáze realizace trvá maximálně týden na založení stavby a týden na samotnou realizaci po finální oživení k nastěhování díky principu „All in One“. AlfaDome je koncept výstavby, který eliminujeme zpravidla bolestivý, komplikovaný a dlouhotrvající přechod mezi hrubou stavbou a dokončovacími procesy s instalacemi, protože pro nás žádná hrubá stavba neexistuje, tomu říkáme: „All in One“. AlfaDome eliminuje problémy s dokončovacími procesy.

Všechny naše stavby jsou minimálně v pasivním standardu a umožnujeme klientům vybavit dům takovou technologickou úrovní, že mohou být nejen pasivní, ale až úplně nezávislý na dodávkách energie od konvenčních dodavatelů. Většina AlfaDomů vygeneruje za rok více energie, než samy spotřebují, jedná se tedy o plusové domy, nikoli pouze pasivní.

Díky našemu přístupu jsme schopni garantovat přesnou cenu a termín dodání. Neumíme ovlivnit procesy, jako je stavební řízení, legislativní omezení, napojení sítí apod., přesto alespoň u části samotného díla garantujeme určitou jistotu našim klientům.

Ať chceme nebo ne, budoucí stavby pro bydlení budou vzhledem k jednoznačným snahám o minimalizaci spotřeby primární energie muset být vybaveny komplikovaným technickým zařízením budov. Složitá technická zařízení budov tak v domech zajistí využití obnovitelných zdrojů energie, nucené větrání s rekuperací tepla a lepší hospodaření s vodou. Všechny tyto a další požadavky kladou také důraz na sofistikovanou elektroniku a ovládání. Tento trend dnes s domů na bydlení dělá technologické stavby. AlfaDome je konceptem, který nevychází ze stavebního prostředí, kde se technologie podřizuje stavbě, ale stavba technologii, proto si dovolujeme tyto stavby nazývati technologickými. Naší snahou je však stále zachovat estetické prostředí pro život s použitím přírodních materiálů a nezbytnou technologii vhodně implementovat, integrovat skrýt,…

Naše linearizace konstrukcí nám umožňuje snadno upravit obálku budovy pro individuální originální výraz konkrétní realizace i relativně snadno navrhnout nový model celého domu.